ТРЕТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ПРОГРЕСИВНИ УЧИЛИЩА
29 – 30 юни 2023 г., гр. София

(Подробна информация за конференцията ще бъде публикувана много скоро.)