През периода 21 – 25 август 2023 г. осъществихме първото издание на Лятната квалификационна програма на Фондацията за образователна трансформация. В нея участваха учителите от Български прогресивни училища и нашите партньори от училище „Искра“ в Пловдив. Поставихме акцент върху няколко теми, като се постарахме да ги развием достатъчно задълбочено: „Управление на класната стая“, „Планиране на урок/модул и подготовка на необходимите учебни ресурси“, „Преподаване на ново учебно съдържание с помощта на подкрепящи структури“, „Оценяване на учениците и обратна връзка“, „Диалогично преподаване. Ролята на беседата (в това число метакогнитивната беседа) и дискусията в класната стая“.

Третата годишна конференция на Български прогресивни училища се проведе на 29 и 30 юни 2023 г. Поставихме акцент върху развиването на уменията за мислене на учениците, поради което специален гост и лектор на конференцията беше Майкъл Уолш.

Майкъл е водещ преподавател по програмата Let’s Think in English (https://www.letsthinkinenglish.org/) и председател на Съвета на попечителите на форума Let’s Think.

Let’s Think in English (LTE) е програма за преподаване, която помага на учениците да развият умения за мислене от по-висок порядък. Тя се прилага от над 600 учители в начални училища и 700 учители в средни училища във Великобритания, както и в редица училища в Европа, Южна Америка и Югоизточна Азия.

Майкъл е и съавтор на програмата по английски език в King’s College London University през 2009 г. Той ръководи доброволното сътрудничество на 22 училища в Ислингтън (Лондон), наречено Futurezone.

Бил е гимназиален учител по английски език; старши консултант към екипа за развиване на училищата в Ислингтън; сътрудник към програмата за обучение на „Арсенал“; консултант към British Film Institute, English Heritage, Open University.

На конференцията Майкъл направи презентация на тема „Как да подпомогнем учениците да мислят задълбочено“.

Участниците в конференцията изследваха защо е необходимо учениците да бъдат поощрявани да мислят задълбочено и да развиват уменията си за мислене. Те се запознаха и с основните изводи за когнитивното развитие на учениците, до които е достигнала съвременната наука, след което обсъдиха как да бъде създадена учебна среда, подпомагаща мисленето на учениците.

След лекцията Майкъл организира работилница на тема „Подходът Let’s Think за развитие на познавателните умения на учениците“.  Той представи програмата Let’s Think in English (LTE) и как тя допринася за развитие на мисленето на учениците. Участниците в работилницата се запознаха с ключовите педагогически принципи на програмата и се включиха в урок по LTE. След това обсъдиха как могат да приложат основните принципи и практики на LTE в своите класни стаи.

Интервю на Economy.bg с Майкъл Уолш за Let’s Think, критичното мислене и приложението на изкуствения интелект в образователния процес.