Mindset. Нагласата на ума и новата психология на успеха при деца и възрастни  

„Всички се раждат с любов към ученето, но фиксираната нагласа на ума може да я унищожи. Припомнете си моментите, в които сте се наслаждавали, решавайки кръстословица, спортувайки или научавайки нов танц. После е станало трудно и сте загубили желание. Вероятно внезапно сте се почувствали уморени, замаяни, отегчени или гладни. Случи ли ви се пак, не се залъгвайте. Причината е във фиксираната нагласа на ума. Настройте се на нагласата за растеж. Визуализирайте как умът ви създава нови връзки, докато приемате предизвикателства и се учите. Продължете напред.“

Това е цитат от книгата „Mindset. Нагласата на ума и новата психология на успеха при възрастни и деца“ на д-р Карол Дуек, публикувана наскоро на български език от ИК „Кибеа“.

   Д-р Карол Дуек

Д-р Карол Дуек е американски психолог, университетски преподавател и учен в областта на социалната психология и психологията на развитието. Член е на Националната академия на науките на САЩ и професор в Станфордския университет. Тя е сред водещите експерти в областта на мотивацията, а ключовият ѝ научен принос е свързан с формулирането, обосноваването и доказаната приложимост на два вида нагласа на ума: фиксирана и за растеж.

Многогодишните изследвания на д-р Дуек и нейните екипи доказват, че промяната в убежденията води до сериозна трансформация в живота, стига човек да е наясно с начина си на мислене, да не се уповава фанатично на природните заложби (фиксирана нагласа на ума), да има воля за промяна и да работи последователно за постигането ѝ (нагласа на ума за растеж).

Според д-р Дуек хората могат да бъдат разделени в зависимост от тяхното разбиране откъде идват способностите им. Тя твърди, че две са основните нагласи на човешкия ум (mindset): фиксирана и за растеж (в някои от лекциите си я нарича „прогресивна“). Фиксираната нагласа на мислене предполага, че нашият характер, интелектът и творческите ни способности са статични и са дадени по рождение, а успехът зависи от това дали нашите природни дадености подхождат на установените обществени стандарти. От друга страна, хората с мисловна нагласа за растеж вярват, че успехът им е резултат от упорит труд, тренировки, повече обучение и постоянство. Този начин на мислене се отличава с полагане на усилия, а неуспехът са възприема като възможност за развитие. Насърчавайки подобна мисловна нагласа, се насърчава търсенето на предизвикателства и неуморната работа за постигане на целите.

В една от своите публични лекции д-р Дуек казва: „Фиксираното мислене се стреми да се самоутвърждава, а прогресивното мислене – да се обучава. Хората с прогресивно мислене не само не се огорчават в случай на грешка и поражение, те въобще не се виждат в такива ситуации. За тях поражението не съществува, има само обучение. “